ساختار html

سلام به همه دوستان و عزیزان و کاربران همیشگی سایت پروگرامینگ سنتر
ساختار اصلی html به دو بخش head و body تقسیم میشوند که هر کدام از بخش ها ویژگی ها و کد های مربوط به خودشان رادارند
head : قسمتی برای کد های اغلب تنظیماتی و حتی برای کد های گرافیکی (css)البته پیشنهاد میشود که کد های css را در فایل دیگری بنویسید و از طریق لینک دادن به صفحه html متصل کنید
در تگ head مهمترین تگ ها meta tag و link ها هستند .
نکته خیلی مهم این هست که کد های قسمت head را کاربران نمی توانند ببینند
body : قسمتی که تمام کد های مربوط به صفحه که کاربر می تواند ببیند در آن است
اگر از تگ های meta و link در این قسمت استفاده کنید کار نمی کند