سلام دوستان این مقاله هم در مورد php هستش
خب نحوه تعریف متغیر در php :
ابتدا علامت دالرساین($) را می گذاریم و متغیر خود را تعریف می کنیم
مثال :
$x = "10";
echo $x;
نتیجه :
10

مثال :
$x = 10;
$y = 3;
$c = $x + $y;
echo $c;
نتیجه :
13

مثال :
$name = "moein";
$family = "babaei";
$fullname = $name." ". $family;
echo $fullname;
نتیجه :
moein babaei